BİAT TV SİZİN KANALINIZ VE SİZİN SESİNİZ OLACAK DERTLERİNİZ DERDİMİZ OLSUN CANLI YAYINLARIMIZ OLACAK SAKIN KAÇIRMAYIN BİAT TV SİZİN KANALINIZ
 
..
  ALLAH`A DUA İLE MURACAAT
Dua nedir
Seçme Dualar
Kenzül Arş Duası
365 gün Dua
Dua ve Kader
Özel Dualar
Besmelenin Sırları
Şİfa Ayetleri
Sıkıntınızı Giderecek Dua
Tıp ve Dua
Dua Kaderi Değiştirirmi
..
  ALLAH'IN İSİMLERİYLE TEDAVİ
..
  ESMA`UL HUSNA(ALLAH-IN İSİMLERİ)
..
  KUR-AN DA DUA
Her Derdin Şifası Kur'an
..
  KUR-AN'LA RUHSAL TEDAVİ
Kur'an Tedavisi ve Öfke
Ashabın Manevi Tedavisi
Kur'an Şifadır
Dua ile Tedavi ( Telkin )
Kur'an da Şifa Aramak
..
  GAYB ALEMİ İLE İLGİLİ AYETLER
..
  PEYGAMBER EFENDİMİZİN GELECEKLE İLGİLİ HABERLERİ
..
  BÜYÜ NEDİR?
Büyü çözümü nasıl yapılır
Büyü çeşitleri
Büyüye maruz kalanlar
Büyü yapan&yaptıranın hkm
İslamda Fal ve Büyü
Büyü Bulma ve Temizleme
Büyünün Etkisi olurmu
Büyünün Teşhis Edilmesi
Büyünün Etki Mekanizması
Sihir-Büyü-Tılsım
..
  BÜYÜ VARMI? YOKMU VE TEŞHİSİ YAPILIR
Kendi Kendinize Teşhis
Büyünün Hakikati Varmıdır
..
  MÜRŞİD VE MÜRŞİDİ KAMİL
..
  CİN ÇARPMASI TEDAVİSİ YAPILIR
Cin çarpması
Cin ve Büyü için okunacak
Cin Çıkartma Seansı nasıl
Cin Çıkartma Seansı
Cinlerin Uzaklaştırılması
Cinler İle Tedavi Olurmu
..
  CİNLER VE ŞEYTANLAR ALEMİ
Cinlerle İrtibat Olurmu
Cinler ile İrtibat Kurmak
Cinler ve Ruhlar
Cinlerin insanlara zararı
Cinlerin Yalancılıkları
Cin ve Peri Nedir
Kuran-ı Kerim de Cinler
Cinler ve Medyumlar
İnsi ve Cinni Şeytanlar
Cinlerin İnsanlara Zararı
Cinlerin Görünmesi
Cinler Geleceği Bilirmi
Cinlerle Evlenme
Cinlerin Özellikleri
Cinlerin Ömrü
Karabasan
..
  PANİK ATAK VE TEDAVİSİ
Panik atak nedir?
Kur-an'la tedavisi
Panik atakın tarihcesi
..
  RUKYE USULÜ TEDAVİ
Dualarla Tedavi
..
  KUR-AN VE DUA İLE CİN TEDAVİSİ
..
  KUR-AN-I KERİM MİSKİ AMBERDİR
..
  RUH ÇAĞIRMA
..
  GELECEKTEN HABER VERME
..
  BERZAH ALEMİ
..
  İLM-U LEDUN(LEDÜNNİ İLMİ)
..
  HAVASS İLMİ
..
  RUHİ BUNALIMLAR VE RUH SAĞLIĞIMIZ
Manevi Sıkıntı Halleri
..
  KISMET KAPALILIĞI
..
  ŞEYTAN NEDİR KİMDİR TANIYALIM
Vesveseden Kurtulmak
Vesvese Nedir
Şeytanın Hileleri
..
  MUSKA VE KULLANIMI HAKKINDA
..
  NAZAR
..
  TEDAVİSİNE VESİLE OLDUGUM RAHATSIZLIKLAR
..
  TAYİ MEKAN NEDİR?
..
  NAMAZ
Tövbe namazı
Hacet Namazı
İstihare Namazı
Nafile Namazlar
..
  ESNEMEK VE AKSIRMAK HAKKINDA
..
  ÜNLÜ MEDYUMLARIN YALANLARI
..
  MEDYUMLAR-CİNCİ HOCALAR-ASTROLOJİCİLER HK
..
  CİNLERİ YAKMAK VARMI-YOKMU VE KORUNMAK
..
  FALCILAR - KAHİNLER-YILDIZNAMECİLER
..
  MÜBAREK YERLERİN RESİMLERİ
..
  Hz.HIZIR A.S.
..
  DİYANETİN SORULARA VERDİĞİ CEVAPLAR
..
  YAŞAR HOCA İLE ROPORTAJ
..
  OKUMA USULÜ TEDAVİDEN ÜCRET ALINIRMI
..
  DİN MANEVİYAT VE PSİKİYATRİ
..
  BÜYÜK GÜNAHLAR VE ŞİRK
..
  PSİKOLOJİ VE MANEVİYAT
..
  TASAVVUF VE PSİKOTERAPİ
..
  KÂFİRLİK NEDİR VE MÜSLÜMANLIK NEDİR?
..
  www.ruyalarve.biz.com BAK RÜYANA ÖĞREN
..
  MUSKACI CİNCİ BÜYÜCÜ HOCALAR
..
  MAZERET YOK İYİ OKUYUN
  .
  Ana Sayfa   Önsöz   Hakkımızda   Linkler   Ziyaretci Defteri  İletişim
.

 KÂFİRLİK NEDİR VE MÜSLÜMANLIK NEDİR?

.

 

KÂFİRLİK NEDİR VE MÜSLÜMANLIK NEDİR?


Müslümanlığın ne demek olduğunu öğrenmeden önce, kâfirliğin ne demek olduğunu bilmek gerek. O zaman müslümanlığı da öğren­miş olacağız. Kâfirlik şu demektir ki, bir kimse, Allah'a itaati bir ta­rafa bırakıp inkâr edip, her hangi bir yol tutup gide. Müslümanlık da şu demektir ki, insan yalnız ve mahza Allah'a kul olur, yalnız O'na itaat eder. Allah'ın emir buyurduğu hükümler emirler ve bildirilere muhalif bulunan herhangi bir şeye de inanmaz, kabul eylemez. Müs­lümanlıkla, kâfirliğin arasındaki bu farkı Kur'an-ı Kerim sarahatle şöyle beyan buyurmuştur. Nitekim buyuruluyor:

Allah'ın indirmiş bulunduğu ile hüküm etmeyen, böyleleri kâ­firlerdir. (Mâ'ide 14)

Burada hükm etmeyen veya hüküm vermeyen kelimesi var­dır. Bu hüküm, sizin bildiğiniz gibi, adliyede dava açılınca, dava ko­nusu olan meseleyi muhakeme ederek duruşma yapılarak hükme bağlamak meselesi değildir. Adliyenin davasını kitabullah'a uydur­mak da değildir. Burada hükm etmek aslında insanın, her kesin kendi yaşayışını tanzim ve tertib etmesi demektir. Yani herkes yaşa­yışını, Hak Teâla'nın ahkâmına göre tertibleyecek, ona göre bir yaşa­yış yolu tutup gidecektir. Her zaman, her yerde, çeşit çeşit mesele­lerle karşılaşılır, yiyecekleri tutun da her şeye kadar. Düşünülecek falan işi nasıl yapalım ki, Hakk'ın rızasına uygun olsun? Falan me­seleyi böyle mi etsek yoksa şöyle mi? Düşünecek. Falan alış verişte Hakk'ın hükmü nedir? Hakk'ın rızası nasıl bir alış veriş icab ettirir? Nasıl bir davranışa emir verilmiştir? Bütün yaşayış hususlarında Hak Teâla'nın kitabı ve O'nun Resulünün sünneti bize ışık tutmuştur. Baş­ka yollara gelince meselâ insan kendi nefsani isteklerine mağlûb ol­ması, yahut da dede babadan kalma yanlış yol tutması, yahut da her hangi birisinin keyfi olarak gösterdiği usule tabi olması doğru yol değildir. Bir kimse, Hak Teâla'nın ahkâmını Hak Teâla'nın kitabını bir tarafa bırakıp da herhangi bir şekilde kendi keyfine tabi olur, yahut da başkasının keyfine uyarsa, demek ki Hak Teâla'yı kabul etmiyor, kabul etmemenin de neticesi küfre kadar yol açar. Şimdi Hak Teâla'nın ahkâmını bırakmanın şekilleri vardır, bazı kimse ahkâmı tamamen bı­rakır, hiç birisini kabul etmez. Hatta Hak Teâla'nın kendisini de ka­bul etmez, işte böyle yapan kimse tam olarak dört başı mamur kâfir olur. Bazı kimse ise bazı hususlarda Hak Teâla'nın ahkâmını kabul eder, Hak Teâla'nın kendisini de kabul eder ama bazı hususları ken­di keyfine uydurur, yahut da dede babadan kalma yanlış yolu tercih eder. (Burada dede babadan kalma denen husus eski Hindu mez­heplerinden kalma hususlar demektir. Yanlış anlaşılmaya. Mtr.) Bu kimse de, yaptığı iş miktarınca küfr yolu tutmuş olur, bütün bütün kâfir olmaz. Bu şekilde tam kâfir, yarım kâfir, çeyrek kâfir, onda bir nisbetinde kâfir yirmide bir nisbetinde kâfir, yüzde bir, hatta binde bir hisse küfr yolu tutanlar olur.

İslâm ise ancak şudur ki, insan Hak Teâla'dan başkasına kul ol­maya. Nefsine kul olmaya. Yani kendi isteklerine, nefsani isteklere, kendi keyfine kul olmaya. Dede baba geleneklerine ve buna benzer şeylere kul olmaya. Her hangi bir hanedan, her hangi bir kabile reisi ve kabile ileri geleni veya kabileye kul olmaya. Falan mülk sahibi, fa­lan köy ağası, falan patron, falan tahsildar, falan macistreyte (İngiliz valisi ve idarecisi) kul olmaya. Yalnız Hak Teâla'ya kul ola ve Yal­nız Hakk'a kul olduğunu bile. Kur'an'da buyuruluyor:

Söyle: Ey kitap sahibleri, geliniz de bizimle sizin aranızda müşterek bulunan bir söz üzere birleşelim ki, Allah'dan başkasına ibâdet etmeyelim, ne de her hangi bir şeyle O'na ortak koşmayalım, Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabb edinmeyelim, işte dönerlerse, siz de söyleyin, şahid olun siz de ki, biz müslümanlanzdır. (Ali İmrân 64).

Yani: Ey Peygamber, Ehl-i Kitab'a söyle. Birincisi: Geliniz de siz de biz de her ikimiz de müştereken kabul etmiş bulunduğumuz bir hususta birleşelim. Şu hususta, siz diyorsunuz ki, Allah ve Peygam­ber hakkında biz de sizinle aynı şekilde düşünüyoruz, bunun için ge­liniz de Allah’tan başka kimseye ikimiz de kul olmayalım. Kendimi­zi Allah’tan başkasına kul kılmayalım. İkincisi: Allah'lık hususunda da, herhangi bir şekilde O'na ortak koşmayalım. Üçüncüsü: Allah'ı bir tarafa bırakarak, her hangi bir insan'ı, kendimize Mâlik ve Rabb kılmayalım. Yok bu üç meseleyi kabul etmez de dönerlerse, o zaman siz de söyleyin: Şahid olunuz ki, biz müslümanlarız. Yani bu üç mese­leye inanan kimseleriz. O'nun rızasını elde etmeğe çalışasın. O'nun ahkâmına bağlı bulunasın. Hüküm verdiklerini yapasın, men ettiklerini yapmayasın. Her işinde, her davranışında düşünesin. Hak Teâla ne gibi yol göstermiştir? Şunu düşünmeyesin ki, senin gönlün nasıl ister, keyfinin istediği nedir? Senin buna aklın nasıl erer? Yahut da dede babaların usulü neymiş? Yahut da kardeşlik, akrabalık, yakın­lık iktizası böyle yapılsa daha iyi isterse Hakk'ın rızasına uymasın? Ve yahut da şöyle düşünesin: Her kesin kıble saydığı Cenab-ı Mevlâyi Sahib (Yani Hoca Efendi Hazretleri) böyle buyurmuşlardır. Veya yine her kesin kıble tanıdığı falan Cenab-ı Pir Sahib (Şeyh Efendi) Haz­retleri de şöyle buyurmuşlardır. Veya falan beyefendinin isteği böyle­dir, feşmekân beyefendi, feşmekân Hoca efendi de şöyle istiyor? Şimdi siz Hak Teâla'nın ahkâmını, bir tarafa bırakıp da kendi keyfini­ze tabi olursanız veya şunun bunun dediğine falan hocanın, falan şeyhin, feşmekân beyefendinin sözünü dinleyecek olursanız, o za­man, demek ki siz Hak Teâla'ya gizlice ortak koşmuşsunuz. Bu gibi kelimeleri de getirip, derece itibarı ile Hak Teâla ile aynı seviyeye çıkarmış olursunuz. Şunu da bilmek gerek ki, hükm etmek, Malik bulunmak mahza Hak Teâla'nın hakkıdır, kimsenin hakkı değildir.

İşte «hükm» yalnız Allah'ındır. (En'am 57)

Kulluk edilecek varlık yalnız o varlıktır ki, sizi yoktan var etmiş­tir, sizi yaratmıştır. Kendi kudretiyle size yaşayış bağışlamıştır. Yerin ve göğün ve her ne varsa hepsinin de itaat ettiği varlık. Ancak ona kul olmak gerekir. Hiç gördünüz müydü, bir taş başka bir taşa kul olur mu? Bir taş başka bir taşa ibadet eder mi? Her hangi bir ağaç başka bir ağaca kul olur mu? Bir ağac başka bir ağaca ibadet eder mi? Yahut da her hangi bir hayvan başka bir hayvana kul olur mu? Başka bir hayvana ibâdet eder mi? Şimdi siz taşlardan, ağaçlardan, hayvanlardan pek çok daha üstün bir varlıksınız, neden Hak Teâla'yı bırakıp da kendiniz gibi her hangi bir adama kul olursunuz? Her han­gi bir adama ibâdet edersiniz? İşte yukarıda Kur'an-ı Kerimin iki ayet-i celilesinden anlaşılan husus da budur. Kur'an, bunu beyan bu­yurmuştur.

.
       

DUYURULAR

.

VAKİT

.
             DESTEK

     
 
.


NAMAZ VAKİTLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığından Alınan İl İl Namaz Vakitleri

.


HAVA DURUMU

Ankara
İstanbul

 

.
.
      E-MAİL LİSTESİ
 

.
 
.

. ARAMA

www Site İçi

.

HABERLER


 

.

Ana Sayfa        Önsöz       Hakkımızda      Linkler      İletişim

Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle

Web Sitemizin Tüm Hakları Web Sitesi Sahibine Aittir. İzinsiz Kopyalanamaz ve Kaynak Görüntüleyerek alınamaz!.               Tasarım ve Kodlama  Powered By: Fullaspsite