BİAT TV SİZİN KANALINIZ VE SİZİN SESİNİZ OLACAK DERTLERİNİZ DERDİMİZ OLSUN CANLI YAYINLARIMIZ OLACAK SAKIN KAÇIRMAYIN BİAT TV SİZİN KANALINIZ
 
..
  ALLAH`A DUA İLE MURACAAT
Dua nedir
Seçme Dualar
Kenzül Arş Duası
365 gün Dua
Dua ve Kader
Özel Dualar
Besmelenin Sırları
Şİfa Ayetleri
Sıkıntınızı Giderecek Dua
Tıp ve Dua
Dua Kaderi Değiştirirmi
..
  ALLAH'IN İSİMLERİYLE TEDAVİ
..
  ESMA`UL HUSNA(ALLAH-IN İSİMLERİ)
..
  KUR-AN DA DUA
Her Derdin Şifası Kur'an
..
  KUR-AN'LA RUHSAL TEDAVİ
Kur'an Tedavisi ve Öfke
Ashabın Manevi Tedavisi
Kur'an Şifadır
Dua ile Tedavi ( Telkin )
Kur'an da Şifa Aramak
..
  GAYB ALEMİ İLE İLGİLİ AYETLER
..
  PEYGAMBER EFENDİMİZİN GELECEKLE İLGİLİ HABERLERİ
..
  BÜYÜ NEDİR?
Büyü çözümü nasıl yapılır
Büyü çeşitleri
Büyüye maruz kalanlar
Büyü yapan&yaptıranın hkm
İslamda Fal ve Büyü
Büyü Bulma ve Temizleme
Büyünün Etkisi olurmu
Büyünün Teşhis Edilmesi
Büyünün Etki Mekanizması
Sihir-Büyü-Tılsım
..
  BÜYÜ VARMI? YOKMU VE TEŞHİSİ YAPILIR
Kendi Kendinize Teşhis
Büyünün Hakikati Varmıdır
..
  MÜRŞİD VE MÜRŞİDİ KAMİL
..
  CİN ÇARPMASI TEDAVİSİ YAPILIR
Cin çarpması
Cin ve Büyü için okunacak
Cin Çıkartma Seansı nasıl
Cin Çıkartma Seansı
Cinlerin Uzaklaştırılması
Cinler İle Tedavi Olurmu
..
  CİNLER VE ŞEYTANLAR ALEMİ
Cinlerle İrtibat Olurmu
Cinler ile İrtibat Kurmak
Cinler ve Ruhlar
Cinlerin insanlara zararı
Cinlerin Yalancılıkları
Cin ve Peri Nedir
Kuran-ı Kerim de Cinler
Cinler ve Medyumlar
İnsi ve Cinni Şeytanlar
Cinlerin İnsanlara Zararı
Cinlerin Görünmesi
Cinler Geleceği Bilirmi
Cinlerle Evlenme
Cinlerin Özellikleri
Cinlerin Ömrü
Karabasan
..
  PANİK ATAK VE TEDAVİSİ
Panik atak nedir?
Kur-an'la tedavisi
Panik atakın tarihcesi
..
  RUKYE USULÜ TEDAVİ
Dualarla Tedavi
..
  KUR-AN VE DUA İLE CİN TEDAVİSİ
..
  KUR-AN-I KERİM MİSKİ AMBERDİR
..
  RUH ÇAĞIRMA
..
  GELECEKTEN HABER VERME
..
  BERZAH ALEMİ
..
  İLM-U LEDUN(LEDÜNNİ İLMİ)
..
  HAVASS İLMİ
..
  RUHİ BUNALIMLAR VE RUH SAĞLIĞIMIZ
Manevi Sıkıntı Halleri
..
  KISMET KAPALILIĞI
..
  ŞEYTAN NEDİR KİMDİR TANIYALIM
Vesveseden Kurtulmak
Vesvese Nedir
Şeytanın Hileleri
..
  MUSKA VE KULLANIMI HAKKINDA
..
  NAZAR
..
  TEDAVİSİNE VESİLE OLDUGUM RAHATSIZLIKLAR
..
  TAYİ MEKAN NEDİR?
..
  NAMAZ
Tövbe namazı
Hacet Namazı
İstihare Namazı
Nafile Namazlar
..
  ESNEMEK VE AKSIRMAK HAKKINDA
..
  ÜNLÜ MEDYUMLARIN YALANLARI
..
  MEDYUMLAR-CİNCİ HOCALAR-ASTROLOJİCİLER HK
..
  CİNLERİ YAKMAK VARMI-YOKMU VE KORUNMAK
..
  FALCILAR - KAHİNLER-YILDIZNAMECİLER
..
  MÜBAREK YERLERİN RESİMLERİ
..
  Hz.HIZIR A.S.
..
  DİYANETİN SORULARA VERDİĞİ CEVAPLAR
..
  YAŞAR HOCA İLE ROPORTAJ
..
  OKUMA USULÜ TEDAVİDEN ÜCRET ALINIRMI
..
  DİN MANEVİYAT VE PSİKİYATRİ
..
  BÜYÜK GÜNAHLAR VE ŞİRK
..
  PSİKOLOJİ VE MANEVİYAT
..
  TASAVVUF VE PSİKOTERAPİ
..
  KÂFİRLİK NEDİR VE MÜSLÜMANLIK NEDİR?
..
  www.ruyalarve.biz.com BAK RÜYANA ÖĞREN
..
  MUSKACI CİNCİ BÜYÜCÜ HOCALAR
..
  MAZERET YOK İYİ OKUYUN
  .
  Ana Sayfa   Önsöz   Hakkımızda   Linkler   Ziyaretci Defteri  İletişim
.

 BÜYÜ NEDİR?

.

 

                                 

Büyü Varmıdır Nasıl Anlaşılır

Büyü Nedir


Şeytan hiç bir zaman insanların huzur içinde, mutlu bir hayat geçirmelerini

istemez. İstediği tek şey vardır; bütün insanları kendisiyle birlikte cehenne

me sürüklemek. Bunun için de elindeki bütün imkânları seferber eder. İnsan

ları kandırmak için her türlü hileye başvurur.

Büyü de; şeytanın bu hilelerinden biridir. Şeytanın insanları bu dünya

hayatında mutsuz etmek ve kendisiyle birlikte cehenneme götürmek

için kullandığı korkunç bir tuzak. Şeytanın bir ilmi; büyü, sihir ve hüddam…

Allahû Tealâ Kur’ân-ı Kerim’de bizlere büyünün var olduğunu ifade edi

yor ve Kur’ân-ı Kerim âyetleri gereğince büyünün Allahû Tealâ tarafından

kesinlikle yasak edildiğini görüyoruz.

2/BAKARA-102: Vettebeû mâ tetluş şeyâtînu alâ mulki suleymân

(suleymâne),ve mâ kefere suleymânu ve lâkinneş şeyâtîne keferû

 yuallimûnen nâses sihrâ, ve mâ unzile alel melekeyni bi bâbile hârûte

 ve mârût(mârute), ve mâ yuallimâni min ehadin hattâ yekûlâ innemâ

 nahnu fitnetun fe lâ tekfur, fe yeteallemûne minhumâ mâ yuferrikûne

bihî beynel mer’i ve zevcih(zevcihî), ve mâ hum bi dârrîne bihî min

ehadinillâ bi iznillâh(iznillâhi), ve yeteallemûne mâ yedurruhum ve lâ yenfe

uhum,ve le kad alîmû lemeniş terâhu mâ lehu fil âhireti min halâ(halâkın),

ve le bi’se mâ şerav bihî enfusehum, lev kânû ya’lemûn(ya’lemûne).

Süleyman’ın mülkü üzerine onlar, şeytanların okuduğu (anlattığı, tilâ

vetettiği) şeylere uydular (tâbî oldular). Oysa Süleyman, (sihir yapmadı

ve)kâfir olmadı. Fakat şeytanlar, insanlara sihri öğretmekle kâfir oldular.

 Babil (şehrin)deki iki melek (olan) Harut ve Marut’a indirilen

şeyleri (öğretiyorlardı).Oysa onlar: “Biz (im bilgimiz, sizin için) sadece bir fitne, bir

imtihandır. Sakın (sihir ilmini öğrenerek) kâfir olmayın.” demedikçe hiç kimseye bunu

öğretmezlerdi. O zamanlar (sihir meraklıları ve onu geçim

vasıtası yapanlar)o ikisinden erkek (koca) ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Halbuki onlar, Allah’ın izni olmadan onunla (sihirle) hiç kimseye zarar

veremezlerdi. Zaten onlar kendilerine fayda verecek şeyleri değil,

 zararverecek şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki; onlar onu (sihri ve ona ait

 bilgileri) satın alan (ve onunla çıkar sağlayan) kimse için ahirette

 bir nasip olmadığını bilirlerdi. Kendi nefslerini, onunla ne kötü bir şeye

 sattıklarını onlar keşke biliyor olsalardı

113/FELÂK-1: Kul eûzu bi rabbil felak(felakı).
De ki: “Sabahın Rabbine sığınırım.”

113/FELÂK-2: Min şerri mâ halak(halaka).
Yarattığı şeylerin şerrinden.

113/FELÂK-3: Ve min şerri gâsikın izâ vekab(vekabe).
Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden.

113/FELÂK-4: Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad(ukadi).
Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad(ukadi).

113/FELÂK-5: Ve min şerri hâsidin izâ hased(hasede).
Ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden.

Şeytanın ilmini temsil eden büyü, hüddam ve fal okları Peygamber

 Efendimiz(S.A.V)’in dönemine kadar da insanlar tarafından en üst

 boyutta kullanılıyordu.

Şeytanın bu ilmi insanlara sadece zarar verir. Şeytanın tesiri altındaki

insanlar, şeytandan yardım alarak bu ilmi, başkalarına zarar vermek

için kullanırlar. Amaçları onları mutsuz etmektir. Çünkü şeytan onları bu

istikamette kumanda eder. Onlar şeytanın da yardımıyla, birbirleriyle

iyi anlaşan insanların arasını açmak, evli çiftleri birbirinden ayırmak,

insanların hastalanmasını, sıkıntı çekmesini sağlamak gibi birçok

 

kötülüğü yapabilirler. Bugün şeytanın bu ilmi sebebiyle, hayatını

inanılmaz işkencelerle geçiren yüzlerce, binlerce insanın var olduğunu

görüyoruz. Ne yazık ki insanlar bu korkunç ilmin onları cehenneme

götüreceğinin farkında bile değiller. Şeytanın etkisiyle para karşılığında

insanlara büyü yapıyorlar. Bu ilmi kullanarak kendilerine çıkar sağlıyor

lar.

7/A’RAF-16: Kâle fe bimâ agveytenî le ak’udenne lehum sırâtekel

mustekîm(mustekîme).
(İblis:) “Bundan sonra, beni azdırman sebebiyle, mutlaka Senin Sıratı

Mustakîm’ine onlara karşı (mani olmak için) oturacağım.” dedi.

7/A’RAF-17: Summe le âtiyennehum min beyni eydîhim ve min

halfihim ve an eymânihim ve an şemâilihim, ve lâ tecidu ekserehum

 şâkirîn(şâkirîne).
Sonra, elbette onlara, önlerinden, arkalarından, sağlarından ve

sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükreden bulmayacaksın.

Şeytanın insanları bu dünyada mutsuzluğa, ahrette ise cehenneme götürecek

 olan bu ilminin yanı sıra bir de Allah’ın ilmi vardır. İnsanları yalnızca

mutluluğa, huzura götüren bir ilim. İki yol vardır: Birincisi Allah’ın yolu,

ikincisi şeytanın yolu. Ve iki kulluk söz konusudur; Allah’a kul

olmak, şeytana kul olmak. İnsanlar ya şeytana kul oluyorlar ya da Allah’a kul oluyorlar.

2/BAKARA-256: Lâ ikrâhe fiddîni kad tebeyyener ruşdu minel gayy

(gayyi),

 fe men yekfur bit tâgûti ve yu’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil

vuskâ, lenfisâme lehâ, vallâhu semîun alîm(alîmun)
Dînde zorlama yoktur. Andolsun ki; irşad (hidayet yolu; Allah’a

ulaştıran yol),

gayy (dalâlet yolu; şeytana, cehenneme ulaştıran yol)dan açıkça

(ayrılıp) ortaya çıkmıştır. O zaman; kim tagutu (şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu)

 inkâr edip de Allah’a îmân ederse (mü’min olursa) (Allah’a ulaştıran yolu

 tercih ederse), artık andolsun ki; o, (Allah’tan) kopması mümkün olmayan

 (sağlam bir kulba) urvetül vuskaya (mürşidin eline) (tutunup) yapışmıştır.

 Allah SEMΒun ALÎM’dir.

Büyü ile uğraşanlar; şeytanın adımlarına tâbî olarak ona kul olanlardır.

51/ZARİYAT-56: Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya’budûn(ya’budûni).
Biz, insanları ve cinleri başka bir şey için değil; Bize, kul olsunlar diye yarattık.

36/YASİN-60: E lem a’had ileykum yâ benî âdeme en lâ ta’buduş

şeytân(şeytâne), innehu lekum aduvvun mubîn(mubînun).
Ey Âdemoğulları! Ben, sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım

mı? Muhakkak ki; o (şeytan), size apaçık bir düşmandır.

36/YASİN-61: Ve eni’budûnî, hâzâ sırâtun mustekîm(mustekîmun).
Ve Ben, sizden Bana kul olmanıza (dair ahd almadım mı?) Bu da Sıratı

Mustakîm (üzerinde bulunmak)tır.

Büyüyü yapmak da, yaptırmak da Allah katında çok büyük suçtur.

Büyü yapanların büyüye ait bilgileri satın alan ve onunla çıkar

sağlayan kimselerin ahıretde bir nasibi olmadığını belirtiyor Allahğ Teala.Onlar

cehennemin en aşağı katına gidecek olanlardır.

 

 

BÜYÜ NEDİR

 

 

 Büyü ince, gizli ve anlasilmasi güç olaydir. Hakikatle hayalin karisimi olup seri tariflerden biri de, insanin direkt olarak vücudunu, gözünü veya aklini etkilemesidir. Esasi ilimdir, elektrik ve atom ilmi gibi. Bu ilmin kötüye kullanilmasi, atomun enerjiye degilde, bir sehre atilmasi gibidir. lstemedigini yaptirmaya, iradenin zaman zaman elinden alinmasidir. Bu bilgilerin kötüye kullanilmasi büyü olur.

Insanlar büyüden korkarlar, sebebi ise niteliginin kendileri tarafindan bilinmemesidir. Gizliliklerinin bilinmesiyle , büyü büyü olmaktan çikar. Hal böyle olunca büyüde bes unsur gözükür; Büyücü, büyü, büyüyü yaptiran, büyüye hizmetçi hadim), büyücü ile hadim arasindaki hadimler (cinler) dir. Bunu yaptiranlar haset ve kinlerini hileli yola basvurarak almaya çalisirlar. Bu agir ve kötü etki, büyü yapilani simsek çarpmisa benzetebiliriz. Yine büyü yapmak için, biber, nal, toprak, kasik, çiçek, yiyecek, akla gelebilecek hersey kullanilir. Bütün bunlar Allah’in takdiri, izni ve mutlak bilgisi dahi

lindedir. Allah izin vermedikçe, büyü ile kimse kimseye zarar veremez. Yüzlerce büyü yapilir, izin verileni kul için bir ibtila, imtihan, günahlarin tekfiri,makamin yükselmesi gibi birçok hikmetleri üzerinde tasir. Fakat insanin acul (aceleci) olmasi, hikmetlerdeki bilgisizligi, imtihani kaybettirebilir.

 

 Büyünün çesitleri;

 Büyünün birçok çesitleri ile karsi karsiyayiz. Her çesidin sifatlari vardir. Bunlari bir kaç gurupda toplamak mümkündür. Cezalandirmak, öldürmek, baglamak, emre almak, ara açmak, düsmanligi saglamak için yapilan büyülerdir. Yapilis sekline göre; basit, mürekkeb, meziç. Tesirlerine göre; lazim, mueaddi, topraga gömülen, mektup, serpilen,içirilen,yedirilen gibi büyücünün takip ettigi metod veya arz ve talebe göre büyü yapmalar. Bazende insanin giydigi kullandigi ele geçirilerek kötü büyüler veya tirnak deri parçasi saçlari kullanilarak korkunç büyüler yapilir. Evlenmek istedigi kiza kendisini kabul ettiremeyen kisinin, o kizin evlenmemesi, evde kalmasi için yapilan evlilikten soguma büyüsü gibi. Baska dillerde de çesitli sorular gelmesi sebebiyle diger 20 çesit büyüyü misaller vermekten su anda geri duruyorum. Kim kahin veya arrafa (cinciye) gidip ondan kendi hakkinda gizli olan seyleri sorarsa, kirk gün tevbesi (baska

bir hadiste namazi) kabul olmaz. O kimse kahinin sözünü dogrularsa küfretmis olur. Baska bir hadiste "Hz. Muhammed'e (sav) indirileni inkar etmis olur." Hadis-i Serif-

 

 Hoca diye bilinen üfürükçü, falci, cinci ve sihirbazlarin belirtileri; Yüzlerinin nursuzlugu,siyahligi, karanligi, biraz dikkatle bakildiginda belli olur. Hastanin ve annesinin ismini sorarlar. Resmi dairelerde, hatta ahirette baba ismi sorulurken, neden hep baba degil de anne? Hastanin elbiselerinden (mendil,resim iç çamasiri v.s.) isterler. Anlasilmayan tilsim,resim, rakam ve yildizlarin isimlerini yazarlar. Manasi belli olmayan tilsim ve azimetleri okurlar. Bardaktaki suya bakiphuddam (çin) çagirirlar, bilgi verirler. Aleni veya gizli cin ulularindan yardim ister veya kurban keserler. Küfrü, sirki

ileri olanlar, kendilerine gelenlerin ismini ve ziyaret sebebini belirtirler. Sonra da bu keramet addedilir. Necis bir seyle ayetleri maklub (ters) yazip cinlerden yardim beklerler. Yazdiklari muskanin denize atilmasini, yakilmasini veya topraga gömülmesini isterler. Hastanin yildizini ve dogum tarihini sorarlar. Halbuki yildizlar ancak semanin zineti ve seytanlarin recmi için teshir edilmistir.Sonuç olarak diyoruz ki bu illetden uzak durun.

 

 

 

 

 

 

 

.
       

DUYURULAR

.

VAKİT

.
             DESTEK

     
 
.


NAMAZ VAKİTLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığından Alınan İl İl Namaz Vakitleri

.


HAVA DURUMU

Ankara
İstanbul

 

.
.
      E-MAİL LİSTESİ
 

.
 
.

. ARAMA

www Site İçi

.

HABERLER


 

.

Ana Sayfa        Önsöz       Hakkımızda      Linkler      İletişim

Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle

Web Sitemizin Tüm Hakları Web Sitesi Sahibine Aittir. İzinsiz Kopyalanamaz ve Kaynak Görüntüleyerek alınamaz!.               Tasarım ve Kodlama  Powered By: Fullaspsite