BİAT TV SİZİN KANALINIZ VE SİZİN SESİNİZ OLACAK DERTLERİNİZ DERDİMİZ OLSUN CANLI YAYINLARIMIZ OLACAK SAKIN KAÇIRMAYIN BİAT TV SİZİN KANALINIZ
 
..
  ALLAH`A DUA İLE MURACAAT
Dua nedir
Seçme Dualar
Kenzül Arş Duası
365 gün Dua
Dua ve Kader
Özel Dualar
Besmelenin Sırları
Şİfa Ayetleri
Sıkıntınızı Giderecek Dua
Tıp ve Dua
Dua Kaderi Değiştirirmi
..
  ALLAH'IN İSİMLERİYLE TEDAVİ
..
  ESMA`UL HUSNA(ALLAH-IN İSİMLERİ)
..
  KUR-AN DA DUA
Her Derdin Şifası Kur'an
..
  KUR-AN'LA RUHSAL TEDAVİ
Kur'an Tedavisi ve Öfke
Ashabın Manevi Tedavisi
Kur'an Şifadır
Dua ile Tedavi ( Telkin )
Kur'an da Şifa Aramak
..
  GAYB ALEMİ İLE İLGİLİ AYETLER
..
  PEYGAMBER EFENDİMİZİN GELECEKLE İLGİLİ HABERLERİ
..
  BÜYÜ NEDİR?
Büyü çözümü nasıl yapılır
Büyü çeşitleri
Büyüye maruz kalanlar
Büyü yapan&yaptıranın hkm
İslamda Fal ve Büyü
Büyü Bulma ve Temizleme
Büyünün Etkisi olurmu
Büyünün Teşhis Edilmesi
Büyünün Etki Mekanizması
Sihir-Büyü-Tılsım
..
  BÜYÜ VARMI? YOKMU VE TEŞHİSİ YAPILIR
Kendi Kendinize Teşhis
Büyünün Hakikati Varmıdır
..
  MÜRŞİD VE MÜRŞİDİ KAMİL
..
  CİN ÇARPMASI TEDAVİSİ YAPILIR
Cin çarpması
Cin ve Büyü için okunacak
Cin Çıkartma Seansı nasıl
Cin Çıkartma Seansı
Cinlerin Uzaklaştırılması
Cinler İle Tedavi Olurmu
..
  CİNLER VE ŞEYTANLAR ALEMİ
Cinlerle İrtibat Olurmu
Cinler ile İrtibat Kurmak
Cinler ve Ruhlar
Cinlerin insanlara zararı
Cinlerin Yalancılıkları
Cin ve Peri Nedir
Kuran-ı Kerim de Cinler
Cinler ve Medyumlar
İnsi ve Cinni Şeytanlar
Cinlerin İnsanlara Zararı
Cinlerin Görünmesi
Cinler Geleceği Bilirmi
Cinlerle Evlenme
Cinlerin Özellikleri
Cinlerin Ömrü
Karabasan
..
  PANİK ATAK VE TEDAVİSİ
Panik atak nedir?
Kur-an'la tedavisi
Panik atakın tarihcesi
..
  RUKYE USULÜ TEDAVİ
Dualarla Tedavi
..
  KUR-AN VE DUA İLE CİN TEDAVİSİ
..
  KUR-AN-I KERİM MİSKİ AMBERDİR
..
  RUH ÇAĞIRMA
..
  GELECEKTEN HABER VERME
..
  BERZAH ALEMİ
..
  İLM-U LEDUN(LEDÜNNİ İLMİ)
..
  HAVASS İLMİ
..
  RUHİ BUNALIMLAR VE RUH SAĞLIĞIMIZ
Manevi Sıkıntı Halleri
..
  KISMET KAPALILIĞI
..
  ŞEYTAN NEDİR KİMDİR TANIYALIM
Vesveseden Kurtulmak
Vesvese Nedir
Şeytanın Hileleri
..
  MUSKA VE KULLANIMI HAKKINDA
..
  NAZAR
..
  TEDAVİSİNE VESİLE OLDUGUM RAHATSIZLIKLAR
..
  TAYİ MEKAN NEDİR?
..
  NAMAZ
Tövbe namazı
Hacet Namazı
İstihare Namazı
Nafile Namazlar
..
  ESNEMEK VE AKSIRMAK HAKKINDA
..
  ÜNLÜ MEDYUMLARIN YALANLARI
..
  MEDYUMLAR-CİNCİ HOCALAR-ASTROLOJİCİLER HK
..
  CİNLERİ YAKMAK VARMI-YOKMU VE KORUNMAK
..
  FALCILAR - KAHİNLER-YILDIZNAMECİLER
..
  MÜBAREK YERLERİN RESİMLERİ
..
  Hz.HIZIR A.S.
..
  DİYANETİN SORULARA VERDİĞİ CEVAPLAR
..
  YAŞAR HOCA İLE ROPORTAJ
..
  OKUMA USULÜ TEDAVİDEN ÜCRET ALINIRMI
..
  DİN MANEVİYAT VE PSİKİYATRİ
..
  BÜYÜK GÜNAHLAR VE ŞİRK
..
  PSİKOLOJİ VE MANEVİYAT
..
  TASAVVUF VE PSİKOTERAPİ
..
  KÂFİRLİK NEDİR VE MÜSLÜMANLIK NEDİR?
..
  www.ruyalarve.biz.com BAK RÜYANA ÖĞREN
..
  MUSKACI CİNCİ BÜYÜCÜ HOCALAR
..
  MAZERET YOK İYİ OKUYUN
  .
  Ana Sayfa   Önsöz   Hakkımızda   Linkler   Ziyaretci Defteri  İletişim
.

 CİNLER VE ŞEYTANLAR ALEMİ

.

 

CİN VE ŞEYTANLAR

Cin ve şeytan bu iki kelime insanoğluna ölüm kadar korkutucu gelmiştir.Bunun nedeni insanoğlunun bilmediği şeylerden korkuya ve dehşete kapılmasıdır. Cinler ve şeytanlar bu alemde bilmediğimiz varlıklardan sadece bir kaçıdır. Cinler, insanların haricinde dünyada yaşayan ruhani varlıklardır. Bunun dışında başka ruhani varlıklarda vardır.

Bu varlıklar 3e ayrılır

1)MELEKLER(hayırlı olanlar)

 2)ŞEYTANLAR(şerli olanlar)

3)CİNLER(ikisinin ortası hayırlı ve şerli olanlar)

CİNİN YARATILIŞI:

Kur'an Ayetlerinde ve islam alimlerinin eserlerinde bahsi geçen cinnileri birlikte inceleyelim Allah C.C.cinleri yaratmayı diledi. Emrinin gerçekleşmesi için "OL"hitabı yeterdi. Derhal buyurduğu yoktan var oldu. Allah C.C.cinler için bir ata yarattı. Bunun için ilk cine cinlerin atası olan CANN'a lüzum gördü. Cinlerin atası Cann'ı dumansız zehirleyici bir ateşten var etti. Cinler insanlardan önce yaratıldı. Cinler yeryüzünün Meleklerde gökyüzünün sakinleri oldular.

Rahman suresi 15.ayette:Cann'ı yalın dumansız ateşten yarattı.
Hicr suresi 27.ayettede:Cann'ıda (insandan)daha önce (vucudun gözeneklerine) nüfuz eden kavurucu ateşten yarattık.

Ayetlerde bildirildiği gibi cin insandan önce dumansız, yalın, halis, maddeye nufuz edici, kavurucu ve çok zehirleyici ateşten yaratıldı. Bütün mahluklar elementlerden yapılmış olup enerji taşırlar. Cinde 4 ana maddeden yaratılmıştır. SU,TOPRAK,HAVADAKİ GAZLAR VE ATEŞ. Ateş; alev, ışık ve dumandır. Alev zulmani ve nurani olarak iki kısma ayrılır. Zulmaniden cin, nuraniden melekler yaratılmıştır. Melekte NUR(ışık) kısmı, cinde ALEV maddesi fazladır. İnsanda katı maddeler ve su çok bulunduğundan görünen varlıktır. Bitki ve hayvanlarda öyledir.
Cinniler hava ve ateşten meydana gelmişlerdir. Ateşin alev kısmı görünmediği gibi cinnilerde görünmez. Meleklerin cinlere yakınlığı insanların hayvanlara yakınlığı gibidir. İnsanların iman yönünden üstün olanları meleklerden kıymetli; cinde hayvandan kıymetlidir. Cinde hava şeytanda ateş fazladır.
Allah C.C.Cinlerin atası CANN'ı yarattıktan sonra ona birde eş yarattı. Böylece cinlerde aile hayatı olacak, üreyip çoğalacaklardı.

Allah C.C. cinleri yarattı ve onlara yeryüzünü imar etme işini verdi. Cinler uzun süre Allah a iman ve ibadette bulundular. Sonra asi gelerek bozgunculuk yaptılar. Henüz ateş parçası olan dünya onlara cazib göründü. Kendilerini dünyanın cazibesine kaptırıp, onları Yaratanı unuttular. Allah C.C.onlara kendi içlerinden Peygamberler gönderdi. Ama onlar peygamberlere önem vermedikleri gibi peygamberlerede kötü davrandılar. Aralarında kan dökmeye, savaşmaya başladılar.

Yıllar geçtikce ateş parçası dünya sönmeye, kararmaya ve soğumaya başladı. Yağmurların yağması denizlerin,göllerin ve nehirlerin oluşmasını sağladı. Soğuyan ve sönen yeryüzünün ufalanan kayaları toprak olmuş ve topraktan bitkiler çıkmıştı. Nihayet çeşitli canlılar ve hayvanlar üredi.
Bunlar olurken cinlerden bir ailenin oğlu oldu. Adını İBLİS koydular. İblis akıl ve zekada çok ileriydi. Büyüyünce Allah a iman etti. O da inananlardan oldu. Cinler arasındaki savaşları durdurmaya çalıştı. Cinler kendi aralarındaki anlaşamadıkları meseleleri ona getirirlerdi. O da adaletle çözerdi.Ona HAKEM demeye başladılar. Allah C.C.İblisi imanından dolayı yukarı aldı. Ona cennetlerin muhafızlığını verdi. İblisin Cennetteki kakabı "AZAZİL" idi. Göklerdeki lakabı "haris" idi. İblis savaşan cinleri yatıştırmaya çalıştı. İman eden az bir cinle birşey yapamadı.

Cinlerin küfrü cezalandırılmalarını gerektiriyordu. Allah C.C.İblisin emrine meleklerden ordular verdi. İblis bu ordularla asi cinlerin pek çoğunu öldürdü. Kurtulanlar tenha yerlere saklandı. İblis kendince çok büyük iş yapmış, büyük başarı kazanmıştı. Nefsine yenik düştü. Cinlere hakim olmak istiyordu. Kendinde bir ULULUK hissetmeye başladı. ALLAH C.C. İblisin bu halini biliyordu. O yaratandı.

Ve İnsanların atası ADEM (A.S.) topraktan yaratıldı. Allah C.C. yarattıklarının en şereflisi olarak Adem'e (A.S.) Meleklerin hürmet secdesi yapmasını istedi. İblis ve sapkın olan cinlerden bir gurup secde etmediler. İblis kendini daha hayırlı görüyordu. Kendice O ATEŞTEN, Adem as TOPRAKTAN yaratılmıştı. O yüzden ondan üstündü. Allah C.C. İblis hakkında hükmünü verdi. Onu lanetledi. Kararı öğrenen İblis gurur ve kibir içinde pişmanlık duymadı. İnsanları saptırmak için Allah'dan C.C.izin istemek cüretini gösterdi. Melekler İblisin bu davranışı karşısında şaşkındılar. En önemlisi Adem AS.yaratılmadan önce Allah C.C. Melekleri toplamış yeryüzünde bir halife yaratacağını ve bir soy üreteceğini, bu soyun kendine kulluk edeceğini bildirmişti. Melekler insanlarında cinler gibi sapıtıp kan dökmelerinden endişe duydular. Allah C.C. insanlarada peygamberler yollayarak dünya düzenini sağlayacaktı.
Şimdi ne olacaktı. Cinler yeryüzündeydi. İnsanlarda Adem'den üreyecek, onlarda yeryüzünde kalacaklardı. Birisi açık, diğeri gizli kıyamet gününe kadar yaşayacaklardı. Hüküm böyleydi.
İblis ölmeyecek kıyamet gününe kadar insanları Allah'dan C.C.uzaklaştırmaya çalışacaktı.

İnsanlar ve cinler birbirlerine karışmayacak, zarar vermeden yaşayacaklardı. Biri görünür, biri görünmez olunca mümkündü bu durum.
İbliste dişilik ve erkeklik yoktu. O da melekler gibi cinsiyetsizdi. İblisin çoğalması gerekiyordu. İblis kendine bir görev edinmişti. O görev insanları saptırmaktı. Bir rivayete göre İblis kendini aşılayarak(ilkah ederek) çoğaldı. Bu soyuna ŞEYTAN denildi. İblisin adalet dağıtıcı Hakem, göklerdeki Haris, cennetteki Azazil adı unutuldu. Bu 3 isminin yerini ana babası tarafından konulan İblis,cin soyundan geldiği için Cin ve kendini ilkah ederek Şeytan soyunu meydana getirdiğinden Şeytan ismini aldı.
İblis artık insanlarla uğraşıyordu.Cinler ise kendi hayatlarını yaşıyorlardı.

Allah C.C. Adem'in (as.) sol kaburgasından Havva'yı O'na eş olarak yarattı. Adem ve Havva birlikte cennette yaşamaya başladılar. Allah C.C.cennette bir nimeti onlardan müstesna kıldı. O nimet onlara yasaklanmıştı. Bu Allah'ın C.C. insanı ilk imtihanıydı. Bu yasak nimeti öğrenen İblis Adem ve Havva ya ilk günahı işlettirmek için, o zaman 4ayaklı yılanı kullanarak cennete girdi. İlk önce Havva yı kandırarak o nimetten yedirdi. Havva da Adem in yemesine vesile oldu. Böylece Allah'ın gazabına uğradılar. Adem yeryüzünde Serendib'e, Havva Cidde'ye atıldı.

İbliste göklerden kovuldu. O zamanlar 4ayaklı olan Yılanda ayakları kesilerek cezalandırıldı.

Adem ve Havva yıllar sonra Arafat'ta buluştular. Tövbe edip Allah'a yalvardılar. Allah C.C. tarafından affedildiler ve ürediler.

Cinler; insan yeryüzüne yerleşince yokedilmeyi beklediler ama olmadı. Gizli halleriyle yaşayacaklarını anladılar. İblis cinlere pek karışmıyordu. O insanı düşman edinmiş, insanları azdırmayı,saptırmayı görev edinmişti. İblis kendini çoğaltıp bir soy edindi. Bu soyda İblisin bir parçası olduğundan kıyamete kadar yaşayacak ve insanları AllahC.C. yolundan ayırmak için çalışacaktı.
İnsanın üzerinde Melek ve Şeytan olmak üzere iki kuvvet vardır. Yani hayır ile şer.

İblis soyundan olmayan cinler kendi yaşantılarına devam ediyorlardı. Onların içinde de inanan (mümin olanlar)ki onlar Allah C.C. izni nispetinde insanlara yardımcı oluyorlardı. Birde inanmayanları (kafir olanları) vardı. Onlarda tam tersi olarak davranıyorlardı.

Şeytanları iki guruba ayırabiliriz.

1)İblisin soyundan olan şeytanlar
2)İblise uyarak azıtanlar.(Onlarda artık şeytandır.Bunlarda insan ve cinlerden oluşur.)
İblis çok zehirleyici ateşten yaratılmış olup şunları yapamaz:
1)Meleklere dokunamaz
2)Cansız cisimlere tesir edemez
3)Canlılara hükmedemez; fayda ve zarar veremaz
4)İnsan bedenine zarar veremaz

İblis insan kalbine,aklına vesvese vererek insanları azdırmaya çalışır. Bu nefis mücadelesidir. İnsan ya şeytana karşı gelecek kazançlı çıkacak yada vesveselere kanıp nefis mücadelesinde yenilecekti. İnsan mücadelesini Allah a C.C. kulluk ederek; Allah a C.C. sığınarak yapacak ve korunacaktı.

İnsanın kurtuluşu Allah a C.C. kulluk vazifesini yaparak ve Allah a C.C. sığınarak olacaktı. Batıl ve dünya işleri Şeytanın kazanmasını sağlayacaktı.
Cinler dünyayı insanlarla bölüşmek zorunda kaldılar. Önceleri kendilerini üstün gördüler. İnsanlar gizli değildi. Bedenleri vardı. Her şekle giremiyorlardı. Havalanmaları mümkün değildi. Göz açıp kapayıncaya kadar bir yere gidip gelemiyorlardı. Fakat insanlarda duyu organları vardı.
Kalp,akıl ve zeka sahibiydiler. Bu sayede insanlar her güçlüğü yeniyorlardı.

Cinler ve insanlar arasındaki benzerlikler:

Toplu yaşamak. Evlenip, aile kurmak,üremek,çocuk sahibi olmak. Kendilerine has nimetlerden faydalanıp, yiyip içmek. Kendi aralarında huzursuzlak çıkarıp, savaşmak. Nefis, duyu organları, akıl sahibiydiler. Onlara da peygamberler gelmişti. Onlarda Allah a C.C. kulluk etmekle vazifelilerdi. Kısaca insan yaşamıyla onların yaşamı benzerlik göstermektedir.

Cinler ve insanlar arasındaki farklılıklar:

Cinler gizli görünmeyen varlıklardı. İnsanda beden vardı. Onlar ise her şekle girebilirlerdi. Cinler gökyüzüne çıkabildikleri gibi yerin altınada girebiliyorlardı. Havalanma ve anlık bir zamanda bir yerden biryere gidebilme özelliğine sahiptiler. Onlarla bizim aramızda zaman ve mekan farklılıkları vardı. Ömürleri insan ömründen çok fazladır. Onlar önce ihtiyarlayıp sonra çocukluk hallerine dönüp daha sonrada ölerek toprağa karışıyorlardı.Cinler insanları gördükleri, izledikleri halde insanlar onları görmüyorlardı.

Hayvanlar sudan,insanlar topraktan, melekler nur dan, cinler ateşten yaratılmıştır. İnsanlar meni ile cinler gaz (hava) ile çoğalırlar. Cin rüya ortamında olduğu gibi, gerçek hayattada insan kılığına girip bir insanla evlenebilirler, Hatta çocuklarıda olur.

Cinlerin varolduğuna inanmayan insanlara Peygamberler ve Allah'ın C.C.gönderdiği kitaplar cinlerin varolduğu konusunda bilgiler verdi. İnsanlar cinlerin varolduğunu ve onlarında kulluk etmekle görevli olduklarını bu sayede öğrendiler.

Allah C.C.Peygamberler göndererek uyardığı kullarını hidayete erenler dışında azanları helak ediyordu. NUH Tufanı bu duruma bir örnektir. İnanan bir kısım insanla, hayvanların erkek ve dişisini gemisine alan Hz.Nuh ile yeni bir insan nesli ve yaşamı başlamıştır.

Allah C.C. insanlardan veli,mümin kullarına ve Peygamberlerine cinlerden hizmetkarlar veriyordu. İnsanlar bu türlü cinlere hizmetçi yani Huddam diyorlardı. Buna en iyi örnek Hz. Süleyman (A.S.) dır.Hz.Süleyman a Allah C.C. tarafından bazı imkanlar ve mucizeler bağışlanmıştır.
Bunlardan bazıları:
1)Cinlerin mümin olanları ve kafir olanları emrine verilmiştir.
2)Kuşlarda Onun emrine verilmişti. Kuşların dilinden anlardı.
3)Rüzgarlar onun emrindeydi.

Hz.Süleyman isyan eden, azgın ve kafir cinleri ayaklarından zincire bağlamış ve onları çeşitli işlerde çalıştırmıştır. Allah C.C. Hz.Süleyman'ın ruhunu Mescidi Aksa'da ayakta asasına dayanmış vaziyette aldı. Asası sağlam olduğundan yere yıkılmadı. Onu ayakta gören cinler yaşadığını sandılar. Taki asasını bir sene içinde bir kurt kemirip kırıncaya kadar öldüğünün farkına varmadılar. Yere düşünce yanına geldiler ve gördülerki Hz.Süleyman vefat etmiş. Allah'ın izni olmadan yaratılan; ister cin, ister insan, ister şeytan olsun hiçbir şeyi bilemez. GaybAllah'a mahsustur. O dilemeden kimseye gayb malum olmaz. Hz.Süleyman'ın bu durumu buna en iyi örnektir.

İnsanların Cin Hakkındaki İnançları:

Bir kısım insanlara göre cin, insanı kötülüge sevkeden herşeydi. O her şeyde cindi. Bir kısım insanlarda cine ilahlık sıfatı verip tanrı yerine koyarlardı. Putperes Araplar biryerde konaklayacakları zaman bu yerin en büyük cinine sığınıyorum diyerek kurban keser, adak adar ve taparlardı. Onlara göre cinler çölün hükümdarlarıydı. Cinlerden yardım isterlerdi.

Asurlular cinleri yarı insan, yarı hayvan sanırlardı. Romalılar Allah'ın gürültüsü sayarlardı. Mısır halkı taptıkları Firavunların yardımcıları gözüyle bakarlardı. Onlara göre cinler; ilah saydıkları firavunların görünmez kuvvetleriydi. Ateşe tapan insanlar, ateşi memnun etmek için; kendilerini, çocuklarını ve esirlerini ateşe atarak kurban ederlerdi. Ateş onlara göre her alevi binlerce cinin kendisiydi. Ateş ne kadar büyük olursa yardımda bulunacak cinlerde o kadar çok olurdu. Ateşe tapanlara göre cinlerin yurtları Kaf dağının arkasındaydı. Ateş sönünce cinler işlerinin başına giderdi. İnsanlardan bazı kesimler cinleri ilah yerine koymuşlar, böylece sapıtmış cinleri iyice azdırıp, şımartmışlardır. Kahinler cinler aracılığı ile edindikleri bilgileri (doğru- yanlış) yorumlayıp çeşitli kehanetlerde bulunmuşlardır.

Yahudilerin kabala denilen tılsımcıları ve kahinleri; cinleri tılsım ve sihir için esrarlı vasıtalar olarak takip etmişlerdir. Bir takım sihir ve tılsım kitapları yazmışlardır. Hıristiyanlarda kötü ruhlu cinleri kovmak için cinlere önem vermişlerdir. Kısaca insanlar kendilerini; kahinlere,büyücülere ve cinlere kaptırmışlardır. Bu cehalet dönemi Hz.Muhammed S.A.V.Peygamber olunca sona ermiş ve gerçekler anlaşılmıştır.

CİN HAKKINDA HERŞEY:

KUR'AN 'IN,HADİSLERİN VE İSLAM ALİMLERİNİN ESERLERİNİN IŞIĞINDA CİNLERİ İNCELEYELİM.
Bilimin tesbit ettiği dalgalar ve ışınların dışında daha pekçok dalgalar ve ışınlar bulunmaktadır. Güneş buna en iyi örnektir. Çünkü güneşten yayılan nice ışınlar bilim ve insanlar tarafından keşfedilememiştir.
Ayetlerde cinin en ince maddeye nufuz edici özelliği olduğu, dumansız ateşten(ışından)meydana geldiği bildirilir.
Cinlerin Kalbi,Kulağı ve Gözü vardır.

Araf Suresi 179.AYET:(And olsun ki biz cin ve insanların çoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalbleri vardır.Bunlarla idrak etmezler.Gözleri vardır, bunlarla görmezler. Kulakları vardır bunlarla işitmezler. Onlar 4ayaklı hayvanlar gibidirler. Hatta dahada sapıktırlar. Onlar gaflete düşenlerin ta kendileridir.
Akıl,Zeka ve İlimde İleriydiler.
Ateşten Yaratılmışlardı.
Mekanları Dünya ve Çeresiydi.Dünya ile göklerini yurt edinmişlerdi.
Ahirette Mükafat ve Ceza Göreceklerdi.

Bilmek istedikleri tek şey gayb dı.(Cinler Gaybdan, gelecekten habersizdirler. Mechul olanı bilemezler. Öğrenilmesindede aracı olamazlar.Allah C.C. izin vermedikçe.)
Kendilerinden başkasına gizliydiler ama birlikte yaşıyorlardı.(Cinler; erkekli ve dişiliydiler

Aile kuruyorlar, evlenip,çocuk sahibi oluyorlardı. Bu aileler bir mekanda yerleşip, topluluk teşkil ediyorlardı. Akrabalık, dostluk, düşmanlık bağları ve hisleri mevcuttur.
Cisimlerini değiştirip her şekle girebilirler ve gökte, dünyada hızlı gezinme imkanına sahiptirler.

Aynı insanlarda olduğu gibi ilahi bir ruh bedenlerine üfürülmüştü.
Olmaz sanılan şeyleri yaparlardı.(Göklerde ışık hızıyla gezinmek,dünyanın merkezine inmek gibi benzeri şeyler)
Onlarada Peygamberler gönderilmişti.(Allah C.C. kulluk vazifesi ile onlarıda görevlendirmişti. Onlarda Allah'ın emir ve yasaklarına uyacak; uyanlar mükafatlandırılacak, uymayanlar cezalandırılacaktı. O bakımdan Peygamberler gönderilmiştir.)
Nefisleri Vardır.(enam suresi 130.ayet)
Belirli bir ömürleri vardır.Ecelleri gelince onlarda ölecektir.
İsimleri vardır.

Cinlerde giyinirler. (cinlerde bedenlerini örtmek için elbise ve ayaklarına ayakkabı giyerler. İblis ise sol ayağına ayakkabı giyer sağ ayağı çıplaktır. Diğer bir rivayete görede iki ayağına bir ayakkabı giyer.)
Yeme,içme,beslenme onlardada vardır.
İman etmeyen cinler cehennemde odun olacak;hem kendileri azap görecek, hemde vakti geldiğinde cehennemde kafir insanlara azap vereceklerdir.

Hz.Muhammed S.A.V. hem insanların, hemde cinlerin son Peygamberidir.
İnsana zarar verenler cin soyundan gelen iblis ile onun şeytanlarıdır. Vehim,vesvese ve telkinlerde bulunarak insanı saptırırlar. Cinlerdende bazı nedenlerden dolayı insana zarar verebilirler.

Cinlerin müslüman olanları insanlara yardımcı olurlar. İnsanların takva yönünde üstün olanları iblisle şeytanları emirlerine alıp hayırda çalıştıramazlar. Ancak cinlerin izin verilenlerini çalıştırabilirler.
Bir rivayete göre mümin bir insan takva yönünden üstün olursa veya halvete çekilip kendini Allah'a adadığında ona cinlerden bir hizmetçi gönderilir. Bu hizmetçi o insanın emirlerini yerine getirir. Fakat o kişi nefsine yenik düştüğünde huddam (hizmetçi) edindiği cinni gider ve o cinninin yerini şeytan alır. Kişi bunun farkına varmaz. Çünkü gelen şeytanda onun emirlerini yerine getirir. Fakat o kişinin nefsani duygularını ve şehvetini arttırır. Böylece o kişi yavaş yavaş farkına varmadan şeytanın hizmetçisi olur. Onun istekleri doğrultusunda hareket etmeye başlar. Küfre düşer ve imansız ölür. Cehennemdede onunla birlikte zincire vurularak azap görür.

Allahsız ve felsefeciler cinlerin varlığını tanımadılar. Çeşitli din mensubları insanları kötülüğe sevkettiğini ve melekler gibi olduklarını iddia ettiler. Onlar hakkında çeşitli iddialarda bulundular. Peygamber Efendimiz S.A.V. hadislerinde ve Allah C.C. Kur'an da cinler konusuna açıklık getirmiştir.

Önceden cinler göklerin 7 tabakasına çıkarlardı. Meleklerden işittiklerini kahinlere haber verirlerdi .Hz.Muhammed S.A.V.doğunca Allah C.C.onları göklere çıkmaktan men etti. (cin ve insanlar ay ve yıldızlara çıkabilmeleri mümkündür. Çünkü ay ve yıldızlar 1.semadadır. Mülk suresinde belirtilmiştir.

CİNLER HAKKINDA SÖYLENEN RİVAYETLER:
CİNNİ:Cine cinni de denilir.
PERİ:Cinlerin dişi olanlarına peri denilir.
İFRİT:Cinlerin müslüman olmayan erkeklerine ifrit denilir.Güçlü, kuvvetli her işi yapabilen kafir cindir.
DEV:Görünmez,güçlü kuvvetli,iri ve insan suretinde olan cinlerdir.
HORTLAK:Mezarda dolaşan kafir cinlerdir.
KAF DAĞI:Cin devlerinin yaşadığı sanılan yer.(İsmi olup kendisi olmayan bir dağ)
ZÜMRÜD-Ü ANKA:Cinlerin kuş şeklinde olanları.
CADI:Cinlerin kafir olan dişileri.
AMİR:İnsanlarla birlikte yaşayan,onlarla oturan cinniye amir denilir.
ERVAH:Çocukların karşısına çıkan cinniye ervah denilir.
MADRİD:Cinni; şeytandan daha aşırıysa Madrid denilir. Madridden aşırı ve daha güçlüsüne ifrit denir.
ŞEYTAN:Cin kötü ve kötülüğe niyetliyse o şeytandır.(Bundan kastedilen şeytanlardan soy edinen iblisin cin soyundan gelmesidir.)

Bütün mahlukata oranla;insan binde bir, cin binde dokuz, şeytanlar binde doksan, melekler binde dokuzyüz dür. Allah bizim bildiğimiz kadarıyla mahlukatı 4 sınıf olarak yaratmıştır. Bunlar melekler,cinler,şeytanlar ve insanlar dır. Ruhani varlıklarda 3 kısımdır. Hep hayırlı olanlar(melekler)Allah'ın emirlerinden dışarı çıkmazlar. İkinci kısım hep şerlilerdir.Bunlarda şeytanlardır. Üçüncüsü ise bunların ortasıdır(cinler) Hayırlısıda, şerlisi de vardır.

Tılsım ve Sihirle uğraşanlar; her sınıf cinninin kendine has muska, tılsım ve buhurları ile belirli yönlerde kullanılış biçimleri olduğunu belirtirler. Cinlerin siyah, kırmızı, kahverengi, yeşil renklerde olduklarını söylerler.

Cinler; ulvi(yüce) yani rahmani ve sufli(adi) yani şeytani olarak adlandırılırlar. Ulviler iyi işlerde, sufliler kötü işlerde ve kötülükte kullanırlar. Bu görüşler cinnilerle uğraşanların ifadeleridir.

Cinler, insanda; korku, ürküntü, psikolojik ve sinirsel hastalıklar, endişe, organik ve cinsel rahatsızlıklar, kadın hastalıkları, göz önüne hayaller getirme, kulağa fısıldama, zarar vermek için eve ve mülke saldırma, ara bozma gibi benzeri sorunlar meydana getirir.

Cinlerin varlığı Kur'an ve hadislerle sabittir. Cinlerin hakikati gözle görülmez. Girdikleri şekil itibarı ile görülürler. Genelde;yılan,akrep,kedi,köpek gibi hayvan şeklinde göründükleri gibi, insan şekline girerekte görünürler.

Cinlerin 3 sınıfta oldukları genel görüştür:
1)Kanatlıdırlar.Uçarlar(yel ve rüzgar gibi)
2)Yılan,akrep vb.hayvan şeklindedirler
3)Onlarada hesap,ceza ve mükafat vardır. Allah'a kul olmakla yükümlüdürler.

Cinlerin yaşantıları insanlara benzediği gibi şekilleride bazı küçük farklar dışında insan şekline yakındır. Cinlerin başı bedenleri itibarıiyle biraz büyüktür. Başlarında iki küçük boynuzları vardır. (iblisin boynuzları büyüktür.) Gözleri dikey doğrultuda ve insan gözünden iri ve geniştir. Gözlerinde kızıllık ve parlaklık vardır. Gözbebekleri elipse yakındır. Kulakları şekil itibariyle kedilerin kulaklarına benzer. Burunları geniştir. Kolları bedenlerine oranla uzundur. Ayaklarının önleri geniş ve yayvan dır. Cinsel organları küçüktür. Derilerinin renkleri genelde siyah olmakla beraber, beyaz, kızıl, kahverengi gibi renklerde olanlarıda vardır. (cinlerin kuyrukları yoktur. Kuyruk ibliste ve onun soyundan gelen şeytanlarda vardır.)

Cinler Allah'a itaat eden, Allah'dan korkandan korkarlar. Bu şeytan içinde geçerlidir. Aslında her yaratılan Allah'dan korkandan korkar, o kişiye sokulup zarar veremez. Çünkü Allah'dan korkan; Allah'ın dini ve isteği üzere yaşar. Böyle biride Allah'ın himayesinde olur.

İnanmayan, kafir olan cinlerin meskenleri dağlar ve denizler arasındadır. Müslüman cinlerin meskenleri ise köy ve dağlardır. Ayrıca insanlarla birlikte; evlerde, hamamlarda, kabirde, ahırda, yarık ve deliklerde çöplükte, tuvalette de yaşarlar. Hatta insan kalbleride cinler için bir meskendir. Kısaca cinler dünyanın her yerinde yaşarlar. Rivayetlere göre; cin toplumu, insanların yaşadığı bölgelerde yaşadıkları gibi; genelde denizlerde, nehir ve su yataklarında, çöllerde, dağlarda, mağaralarda, harabe ve tenha, ıssız yerlerde de yaşarlar ve buralarda devletlerini, şehirlerini kurarlar.

Cinlerin yiyeceği kemik ve tezektir. Fakat Besmele çekilmeden yenilen her yemeğede ortak olurlar. İnsanların yiyecekleriylede beslenirler. Yer ve içerler. Cinlerin yemeleri hakkında 2 rivayet vardır. Biri gerçekten yerler. Diğeri bizim bilmediğimiz bir şekilde koklayarak beslenirler.

Cinlerle evlilik yapılabilinirsede caiz görülmemiştir. İnsandaki cinden gelen hastalıkların çoğu, cinninin insana aşık olması ve o insana sahiplenmek istemesi nedeniyle olur. Bunun dışında, bilerek yada bilmeyerek cinlere zarar verildiğinde de, onlar intikam için insanın hastalanmalarına sebep olabilirler.

Cinler insanlarla irtibat kurar. Bu kalbe vesvese vererek, kulağa fısıldayarak, hayali bir suretle yaklaşarak olur. Bazı insanlarda cinlerle irtibat kurmak için çeşitli yollara baş vurur. Bunların geneli halvet, riyazet ve zikir şeklinde yapılır. Ayrıca insan kendini aç bıraktığında ve düşüncelerini yoğunlaştırdığında insandaki ruh kavramı ortaya çıkar ve o ruh cinlerle irtibata geçer.

ÖNEMLİ NOT:
Şunu unutmayalım ki ; Alim ve Kamil bir insana Allah C.C. Dünyayı hizmetine verir. Böylece müslüman cinler o Alim Kula yardımda bulunurlar. Cahil ve bilgisiz insanlar O kişilere özenip, eksik bilgileriyle İslami Ayetleri kullanarak, aynı şekilde cinden huddam edinmek isterler. Fakat şeytanı dost edinirler. Böyle kişilerin çoğu Hoca, Medyum vb.isimler kullanarak insanlara fayda yerine zarar verirler. İnsanlara şeytandan daha büyük zararları olur. Bu insanların çoğu; yalancı, kibirli, çok konuşan, kendini öven; mala,mülke ve şehvete düşkün kişilerdir.

.
       

DUYURULAR

.

VAKİT

.
             DESTEK

     
 
.


NAMAZ VAKİTLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığından Alınan İl İl Namaz Vakitleri

.


HAVA DURUMU

Ankara
İstanbul

 

.
.
      E-MAİL LİSTESİ
 

.
 
.

. ARAMA

www Site İçi

.

HABERLER


 

.

Ana Sayfa        Önsöz       Hakkımızda      Linkler      İletişim

Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle

Web Sitemizin Tüm Hakları Web Sitesi Sahibine Aittir. İzinsiz Kopyalanamaz ve Kaynak Görüntüleyerek alınamaz!.               Tasarım ve Kodlama  Powered By: Fullaspsite