BİAT TV SİZİN KANALINIZ VE SİZİN SESİNİZ OLACAK DERTLERİNİZ DERDİMİZ OLSUN CANLI YAYINLARIMIZ OLACAK SAKIN KAÇIRMAYIN BİAT TV SİZİN KANALINIZ
 
..
  ALLAH`A DUA İLE MURACAAT
Dua nedir
Seçme Dualar
Kenzül Arş Duası
365 gün Dua
Dua ve Kader
Özel Dualar
Besmelenin Sırları
Şİfa Ayetleri
Sıkıntınızı Giderecek Dua
Tıp ve Dua
Dua Kaderi Değiştirirmi
..
  ALLAH'IN İSİMLERİYLE TEDAVİ
..
  ESMA`UL HUSNA(ALLAH-IN İSİMLERİ)
..
  KUR-AN DA DUA
Her Derdin Şifası Kur'an
..
  KUR-AN'LA RUHSAL TEDAVİ
Kur'an Tedavisi ve Öfke
Ashabın Manevi Tedavisi
Kur'an Şifadır
Dua ile Tedavi ( Telkin )
Kur'an da Şifa Aramak
..
  GAYB ALEMİ İLE İLGİLİ AYETLER
..
  PEYGAMBER EFENDİMİZİN GELECEKLE İLGİLİ HABERLERİ
..
  BÜYÜ NEDİR?
Büyü çözümü nasıl yapılır
Büyü çeşitleri
Büyüye maruz kalanlar
Büyü yapan&yaptıranın hkm
İslamda Fal ve Büyü
Büyü Bulma ve Temizleme
Büyünün Etkisi olurmu
Büyünün Teşhis Edilmesi
Büyünün Etki Mekanizması
Sihir-Büyü-Tılsım
..
  BÜYÜ VARMI? YOKMU VE TEŞHİSİ YAPILIR
Kendi Kendinize Teşhis
Büyünün Hakikati Varmıdır
..
  MÜRŞİD VE MÜRŞİDİ KAMİL
..
  CİN ÇARPMASI TEDAVİSİ YAPILIR
Cin çarpması
Cin ve Büyü için okunacak
Cin Çıkartma Seansı nasıl
Cin Çıkartma Seansı
Cinlerin Uzaklaştırılması
Cinler İle Tedavi Olurmu
..
  CİNLER VE ŞEYTANLAR ALEMİ
Cinlerle İrtibat Olurmu
Cinler ile İrtibat Kurmak
Cinler ve Ruhlar
Cinlerin insanlara zararı
Cinlerin Yalancılıkları
Cin ve Peri Nedir
Kuran-ı Kerim de Cinler
Cinler ve Medyumlar
İnsi ve Cinni Şeytanlar
Cinlerin İnsanlara Zararı
Cinlerin Görünmesi
Cinler Geleceği Bilirmi
Cinlerle Evlenme
Cinlerin Özellikleri
Cinlerin Ömrü
Karabasan
..
  PANİK ATAK VE TEDAVİSİ
Panik atak nedir?
Kur-an'la tedavisi
Panik atakın tarihcesi
..
  RUKYE USULÜ TEDAVİ
Dualarla Tedavi
..
  KUR-AN VE DUA İLE CİN TEDAVİSİ
..
  KUR-AN-I KERİM MİSKİ AMBERDİR
..
  RUH ÇAĞIRMA
..
  GELECEKTEN HABER VERME
..
  BERZAH ALEMİ
..
  İLM-U LEDUN(LEDÜNNİ İLMİ)
..
  HAVASS İLMİ
..
  RUHİ BUNALIMLAR VE RUH SAĞLIĞIMIZ
Manevi Sıkıntı Halleri
..
  KISMET KAPALILIĞI
..
  ŞEYTAN NEDİR KİMDİR TANIYALIM
Vesveseden Kurtulmak
Vesvese Nedir
Şeytanın Hileleri
..
  MUSKA VE KULLANIMI HAKKINDA
..
  NAZAR
..
  TEDAVİSİNE VESİLE OLDUGUM RAHATSIZLIKLAR
..
  TAYİ MEKAN NEDİR?
..
  NAMAZ
Tövbe namazı
Hacet Namazı
İstihare Namazı
Nafile Namazlar
..
  ESNEMEK VE AKSIRMAK HAKKINDA
..
  ÜNLÜ MEDYUMLARIN YALANLARI
..
  MEDYUMLAR-CİNCİ HOCALAR-ASTROLOJİCİLER HK
..
  CİNLERİ YAKMAK VARMI-YOKMU VE KORUNMAK
..
  FALCILAR - KAHİNLER-YILDIZNAMECİLER
..
  MÜBAREK YERLERİN RESİMLERİ
..
  Hz.HIZIR A.S.
..
  DİYANETİN SORULARA VERDİĞİ CEVAPLAR
..
  YAŞAR HOCA İLE ROPORTAJ
..
  OKUMA USULÜ TEDAVİDEN ÜCRET ALINIRMI
..
  DİN MANEVİYAT VE PSİKİYATRİ
..
  BÜYÜK GÜNAHLAR VE ŞİRK
..
  PSİKOLOJİ VE MANEVİYAT
..
  TASAVVUF VE PSİKOTERAPİ
..
  KÂFİRLİK NEDİR VE MÜSLÜMANLIK NEDİR?
..
  www.ruyalarve.biz.com BAK RÜYANA ÖĞREN
..
  MUSKACI CİNCİ BÜYÜCÜ HOCALAR
..
  MAZERET YOK İYİ OKUYUN
  .
  Ana Sayfa   Önsöz   Hakkımızda   Linkler   Ziyaretci Defteri  İletişim
.

 KUR-AN VE DUA İLE CİN TEDAVİSİ

.

 

·            CİNLERİN KOVULMASI VE HELAKI İÇİN OKUNACAK AYET VE SURELER    

 

      Bu tarz okumaları yapmadan evvel mutlak namaz abdesti

almak gerek okunacak olan yerlerde müstehcen resim ve diğer

resimlerin bulunmaması gerek ayrıyeten bu  tarz okumalar çok

da tehlikelidir bedendeki cinniyi rahatsız edecektir bu

okuma .Bu  aşamada bilinçli bir şekilde  cine müdahale

yapılamazsa hastaya eziyet verilmiş olur bu konuyuda hasseden

belirtmiş olalım.Bu tarz okumalar da devamlı Allah-tan yardım

istenmeli bu ikazı yaparak diyorum ki her önüne gelen de bu

uygulamayı yapmasın bizden uyarması.

 

    FATİHA SURESİ       

      BAKARA SURESİ'NİN  ( İLK BEŞAYETİ        

      BAKARA SURESİ'NİN  ( 254-257. AYETLERİ                 

            BAKARA SURESİ'NİN SON AYET KERİMELERİ ( 284/286)

     AL-İ İMRAN SURESİ'NİN ( İLK ALTI AYETİ )

     AL-İ İMRAN SURESİ'NİN ( 18-19. AYETLERİ )

     A'RAF SURESİ ( 54-55. AYETLERİ )

     MÜ'MİNUN SURESİ ( 115-118. AYETLERİ )

     YASİN SURESİ'NİN ( İLK 12 AYETİ AYETİ )

     SAFFAT SURESİ'NİN ( İLK 10 AYETİ )

     ĞAFİR SURESİ'NİN İLK ÜÇ AYETİ )

      RAHMAN SURESİ'NİN ( 33-34 ARASİNDAKİ AYETLERİ )

      BİLHASSSA HAŞR SURESİ'NİN 21-24 ARASİNDAKİ AYETLERİ )

      HADİD SURESİ'NİN ( İLK ALTI AYETİ )

      ÖZELLİKLE CİN SURESİ'NİN ( İLK ÜÇ AYETİ 

      ZİLZAL ( BİR KERE ) KARİA ( BİR KERE ) HÜMEZZE ( BİR

   KERE ) FİL( BİR KERE ) KUREYŞ ( BİR KERE )

      KAFİRUN ( BİR KERE ) NASR ( BİR KERE ) MESED ( BİR KERE

   İHLAS ( BİR KERE )

       FELAK ( BİR KERE ) NAS ( BİR KERE )

 

 

                      BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

Elhamdü lillahi rabbil alemin* Errahmanirrahıym* Maliki yevmid din* İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn* İhdinas sıratal mustekıym* Sıratellezine en'amte aleyhim*  Ğayril mağdubi aleyhim velad daillin* ( AMİN )

 

 

                         BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

Elif lam mim* Zalikel kitabü la raybe fihi hüden lil müttekıyn* Ellezine yü'minune bil ğaybi ve yükıymunes salate ve mimma razaknahüm yünfikun* Vellezine yü'minune bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike ve bil ahırati hüm yukınun* Ülaike ala hüden min rabbihim ve ülaike hümül müflihun*

 

                                           

                       BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

Ya eyyühellezine amenu  enfiku mimma rezaknaküm min kabli en ye'tiye yevmün la bey'un fihi ve la hulletün ve la şefaatün vel kafirune hümüz zalimun* Allahü ila  ilahe illa hüvel hayyül kayyumü la te'huzühu sinetün ve la nevm* Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı men zellezi yeşfeu ındehu illa bi iznihi ya'lemu ma beyne eydihim ve ma helfehum ve la yühıytune bi şey'in min ılmihi illa bi ma şa'  vesia kürsiyyühüs semavati vel erda ve la yeudühü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym* La ikrahe fid dini  kad tebeyyener ruşdü miel ğayyi fe men yekfur bit tağuti ve yü'min billahi fekadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha vallahü semiy'un alim* Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhüm minez zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyaühümüt tağutu yuhricu-nehüm minen nuri ilez zulümati ülaike ashabün nari hüm fiha halidun*

 

 

                      BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

Lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı ve in tübdu ma fi enfüsiküm ev tunfuhü yuhasibküm bihillah* Fe yağfiru li men yeşaü ve yüazzibü men yeşa' * Vallahü ala külli şey'in kadir* Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi min rabbihi vel mü'minun* Küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusülih* La nüferriku beyne ehadin min rusülih* Ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr* La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha* Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* Rabbena ve la tüahızna in nesiyna ev ahta'na* Rabbena ve la  tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine  min kablina* Rabbena ve la tuhammilna  ma la takate lena bih* Va'fü anna* Vağfir lena* Verhamna* Ente mevlana  fensurna alel kavmil kafirin*

        

                                           

 

                            BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

Elif lam mim* Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* Nezzele aleykel kitabe bil hakkı musaddikan lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incil* Min kablü hüden lin nasş ve enzelel fürkane innellezine keferu bi ayatillahi lehüm azabün şedidün vallahü azizün züntikam* İnnellahe la yahfa aleyhi  şey'ün fil erdı ve la fis sema' * Hüvellezi yüsavviruküm fil erhami keyfe yeşaü la ilahe illa hüvel azizül hakim*

 

 

 

                           BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

Şehidellahü ennhu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimen bil kıstı la ilahe illa hüvel azizül hakim* İnned dine ındellahil islamü ve mahtelebağyen beynehüm ve men yekfur bi ayatillahi fe innellahe seriy'ul hısab*

 

 

                           BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

Ve men yüşakıkır rasule min ba'di ma tebeyyene lehül hüda ve yettebı'ğayra sebilil mü'minine nüvellihi tevella ve nuslihi cehenneme ve saet mesıyra* İnnellahe la yağfiru en yüşrake bihi ve yağfiru ma dune  zalike li men yeşa'ü ve men yüşrik billahi fe kad dalle dalalen beıyda* İn yed'une min dunihi illa inasen ve in yed'une illa şeytanen merıda* Leanehüllahü ve kale le ettehızenne min ıbadike nasıyben mefruda* Ve le üdıllennehum ve le ümenniyennehüm ve le amürannehüm fe le yübettikünne azanel en'ami ve le amürannehüm  fe le yüğayyirunne halkallahi ve men yettehıziş mübina* Yeıdühüm ve yümenniyhim ve ma yeıdühümüş şeytanü illa ğurura* Ülaike me'vahüm cehennemü ve la yecidune anha mehıysa*

 

                      BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühü hasisen veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatin bi emrihi ela lehül halku vel emru tebarakellahü rabbül alemin* Üd'u rabbeküm tedarruan ve hufyeten innehu la yuhibbül mu'tedin

 

 

                       BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

 

  efe  hasibtüm enbe nema halaknaküm abesen ve enneküm ileyna la türceun* Fe tealellahül melikül hakku la ilahe illa hüve rabbül arşil kerim* Ve men yed'u meallahi ilahen ahara la bürhane lehu bihi fe innema hısabühu ınde rabbihi innehu la yüflihul kafirun* Ve kul rabbiğfir verham ve ente hayrur rahımin*

 

 

 

 

                         BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

Yasin* Vel kur'anil hakiym* İnneke le minel mürselin* Ala sıratın müstekıym* Tenzilel azizir rahıym* Li tünzira kavmen ma ünzikra abaühüm fehüm ğafilun* Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü mü'minun* İnna cealna fi a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun* Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsirun* Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun* İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğaybi fe beşşirhü bi mağfiratin ve ecrin kerim* İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fi imamin mübin*

 

 

 

 

                           BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

Vessaffati saffa* Fez zacirati zecra* Fettaliyati zikra* İnne ilaheküm le vahıd* Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık* İnna zeyyennes semaed dünya bi zinetinil kevakib* Ve  hıfzan min külli  şeytanin marid* La yessemmeune ilel meleil a'la ve yukzefune min külli canib* Dühuran ve lehüm azabün vasıb* İlla men hatıfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb*

 

 

 

                           BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

Ha mim* Tenzilül kitabi minellahil azizil alim* Ğafiriz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi zit tavli la ilahe illa hüve ileyhil mesıyr*

 

 

 

 

 

                           BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

Ya ma'şeral cinni vel insi inisteta'tüm en tenfüzü min aktaris semavati vel erdı fenfüzü* La tenfüzune illa bi sültan* Fe bi eyyi alai rabbiküma tükezziban* Yürselü aleyküma şüvazun min narin ve mühasün fe la tentesıran* Fe bi eyyi alai rabbiküma tükezziban* Fe izen şekkatis semaü fe kanet verdeten ked dihan* Fe bi eyyi alai rabbiküma tükezziban*  Fe yevmeizin la yüs'elü an zenbihi insün ve la can* Fe bi eyyi alai rabbiküma tükezziban* Hazihi cehennemülleti yükezzibü bihel mücrimun* Yetufune beyneha ve beyne hamimin an*

 

 

 

                            BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

Lev enzelna hazel kur'ane ala cebelin le raeytehu haşian mütesaddian min haşyetillahi ve tilkel emsalü nadribüha lin nasi leallehüm yetefekkerun* Hüvellahüllezi la ilahe illa hu alimül ğaybi veş şehadeh* hüver rahmanür rahıym* Hüvellahüllezi la ilahe illahu* elmelikül kuddusüs selamül mü'minül müheyminül azizül cebbarul mütekebbir* sübhanellahi amma yüşkirun* Hüvellahül halikul bariül müsavviru lehül esmaül husna* yüsebbihu lehu mafis semavati vel ard* ve hüvel azizül hakim*

 

                           BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

Sebbeha lillahi ma fis semavati vel erdı ve hüvel azizül hakim*Lehu mülküs semavati vel erdı yuhyi ve yümitü ve hüve ala külli şey'in kadir* Hüvel evvelü vel ahıru vez zahiru vel batinü ve hüve bi külli şey'in alim* Hüvellezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyaSebbeha lillahi ma fis semavati vel erdı ve hüvel azizül hakim* Lehu mülküs semavati min sümmesteva alel arşi ya'lemu ma yelicü fil erdı ve ma yahrucü minha ve ma yenzilü mines semai ve ma ya'rucü fiha ve hüve meaküm eyne ma küntüm vallahü bima ta'melune besıyr* Lehu mülküs semavati vel erdı ve ilellahi turceul ümur* Yulicül leyle fin nehari ve yulicün fil leyli ve hüve alimün bi zatis sudur*

 

 

 

 

                              BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

 

Kul uhiye ileyye ennehüstemea neferun minel cinni fe kalu inna semı'na kur'anen aceba* Yehdi iler ruşdi fe amenna bihi ve len nüşrike bi rabbina ehada* Ve ennehu teala ceddü rabbina mettehaze sahibeten ve la veleda*

                             BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

 

İza zülziletil erdu zilzaleha* Ve ahracetil erdu eskaleha* Ve kalel insanü ma leha* Yevmeizin tühaddisü ahbaraha* Bi enne rabbeke evha leha* Yevmeizin yasdürun nasü eştaten li yürav a'malehüm* Fe men ya'mel miskale zerratin hayran yerah* Ve men ya'mel miskale zerratin şerran yerah*

 

 

 

 

                       BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

Elkariah* Mel kariah* Ve ma edrake mel kariah* Yevme yekunun nasü kel feraşil mebsus* Ve tekunül cibalü kel ıhnil menfuş* Fe emma men sekulet mevazınüh* Fe hüve fi ıyşetir radıyeh* Ve emma men haffet mevazinüh* Fe ümmühü haviyeh* Ve ma edrake ma hiyeh* Narun hamiyeh*

 

 

                                                                 BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

Veylün  li külli hümezetin lümezeh* Ellezi cemea malen ve addedeh* Yahsebü enne malehu ahledeh* Kella le yünbezenne fil humateh* Ve ma edrake mel humateh* Narullahil mukadeh* Elleti tettaliu alel ef'ideh* İnneha aleyhim mü'sadeh* Fi amedin mümeddedeh*

 

 

 

                                            BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

E  lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fil* Elem yec'al keydehüm fi tadlil* Ve ersele aleyhim tayran ebabil* Termihim bi hıcaretin min siccil* Fe cealehüm keasfin

             

                     BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

Li iylafi kurayş* iylafi rıhleteş şitai ves sayf* Felya'büdu  rabbe hazel beyt* Ellezi at'amehüm min cuin ve amenehüm min havf*

 

 

 

                                                       BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

Kul ya eyyühel kafirun* La a'büdü ma ta'büdun* Ve la entüm abidune ma'abüd* Ve la ene abidün ma abedtüm* Ve la entüm abidune ma a'büd* Leküm dinüküm veliye din*

 

                     BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

İza cae nasrullahi vel feth* Ve raeyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca* Fe sebbıh bi hamdi rabbike vestağfirhü innehu kane tevvaba*

 

 

                                                        

                                                       BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

Tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe* Ma ağna anhü malühu ve ma keseb* Seasla naran zate leheb* Vemraetühu hammaletel hatab* Fi cidiha hablün min mesed*

 

 

                                                       BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

Kul hüvellahü ehad* Allahüs samed* Lem yelid ve lem yuled* Ve lem yekün lehu küfüven ehad*

 

 

 

                                                        BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

Kul euzü bi rabbil felak* Min şerri ma halak* Ve min şerri ğasikin iza vekab* Ve min şerrin neffesati fil ukad* Ve min şerri hasidin iza hased*

 

 

 

                         BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

 

Kul euzü bi rabbin nas* Melikin nas* İlahin nas* Min şerril vesvasil hannas* Ellezi yüvesvisü fi sudurin nas* Minel cinneti ven nas*

.
       

DUYURULAR

.

VAKİT

.
             DESTEK

     
 
.


NAMAZ VAKİTLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığından Alınan İl İl Namaz Vakitleri

.


HAVA DURUMU

Ankara
İstanbul

 

.
.
      E-MAİL LİSTESİ
 

.
 
.

. ARAMA

www Site İçi

.

HABERLER


 

.

Ana Sayfa        Önsöz       Hakkımızda      Linkler      İletişim

Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle

Web Sitemizin Tüm Hakları Web Sitesi Sahibine Aittir. İzinsiz Kopyalanamaz ve Kaynak Görüntüleyerek alınamaz!.               Tasarım ve Kodlama  Powered By: Fullaspsite