BİAT TV SİZİN KANALINIZ VE SİZİN SESİNİZ OLACAK DERTLERİNİZ DERDİMİZ OLSUN CANLI YAYINLARIMIZ OLACAK SAKIN KAÇIRMAYIN BİAT TV SİZİN KANALINIZ
 
..
  ALLAH`A DUA İLE MURACAAT
Dua nedir
Seçme Dualar
Kenzül Arş Duası
365 gün Dua
Dua ve Kader
Özel Dualar
Besmelenin Sırları
Şİfa Ayetleri
Sıkıntınızı Giderecek Dua
Tıp ve Dua
Dua Kaderi Değiştirirmi
..
  ALLAH'IN İSİMLERİYLE TEDAVİ
..
  ESMA`UL HUSNA(ALLAH-IN İSİMLERİ)
..
  KUR-AN DA DUA
Her Derdin Şifası Kur'an
..
  KUR-AN'LA RUHSAL TEDAVİ
Kur'an Tedavisi ve Öfke
Ashabın Manevi Tedavisi
Kur'an Şifadır
Dua ile Tedavi ( Telkin )
Kur'an da Şifa Aramak
..
  GAYB ALEMİ İLE İLGİLİ AYETLER
..
  PEYGAMBER EFENDİMİZİN GELECEKLE İLGİLİ HABERLERİ
..
  BÜYÜ NEDİR?
Büyü çözümü nasıl yapılır
Büyü çeşitleri
Büyüye maruz kalanlar
Büyü yapan&yaptıranın hkm
İslamda Fal ve Büyü
Büyü Bulma ve Temizleme
Büyünün Etkisi olurmu
Büyünün Teşhis Edilmesi
Büyünün Etki Mekanizması
Sihir-Büyü-Tılsım
..
  BÜYÜ VARMI? YOKMU VE TEŞHİSİ YAPILIR
Kendi Kendinize Teşhis
Büyünün Hakikati Varmıdır
..
  MÜRŞİD VE MÜRŞİDİ KAMİL
..
  CİN ÇARPMASI TEDAVİSİ YAPILIR
Cin çarpması
Cin ve Büyü için okunacak
Cin Çıkartma Seansı nasıl
Cin Çıkartma Seansı
Cinlerin Uzaklaştırılması
Cinler İle Tedavi Olurmu
..
  CİNLER VE ŞEYTANLAR ALEMİ
Cinlerle İrtibat Olurmu
Cinler ile İrtibat Kurmak
Cinler ve Ruhlar
Cinlerin insanlara zararı
Cinlerin Yalancılıkları
Cin ve Peri Nedir
Kuran-ı Kerim de Cinler
Cinler ve Medyumlar
İnsi ve Cinni Şeytanlar
Cinlerin İnsanlara Zararı
Cinlerin Görünmesi
Cinler Geleceği Bilirmi
Cinlerle Evlenme
Cinlerin Özellikleri
Cinlerin Ömrü
Karabasan
..
  PANİK ATAK VE TEDAVİSİ
Panik atak nedir?
Kur-an'la tedavisi
Panik atakın tarihcesi
..
  RUKYE USULÜ TEDAVİ
Dualarla Tedavi
..
  KUR-AN VE DUA İLE CİN TEDAVİSİ
..
  KUR-AN-I KERİM MİSKİ AMBERDİR
..
  RUH ÇAĞIRMA
..
  GELECEKTEN HABER VERME
..
  BERZAH ALEMİ
..
  İLM-U LEDUN(LEDÜNNİ İLMİ)
..
  HAVASS İLMİ
..
  RUHİ BUNALIMLAR VE RUH SAĞLIĞIMIZ
Manevi Sıkıntı Halleri
..
  KISMET KAPALILIĞI
..
  ŞEYTAN NEDİR KİMDİR TANIYALIM
Vesveseden Kurtulmak
Vesvese Nedir
Şeytanın Hileleri
..
  MUSKA VE KULLANIMI HAKKINDA
..
  NAZAR
..
  TEDAVİSİNE VESİLE OLDUGUM RAHATSIZLIKLAR
..
  TAYİ MEKAN NEDİR?
..
  NAMAZ
Tövbe namazı
Hacet Namazı
İstihare Namazı
Nafile Namazlar
..
  ESNEMEK VE AKSIRMAK HAKKINDA
..
  ÜNLÜ MEDYUMLARIN YALANLARI
..
  MEDYUMLAR-CİNCİ HOCALAR-ASTROLOJİCİLER HK
..
  CİNLERİ YAKMAK VARMI-YOKMU VE KORUNMAK
..
  FALCILAR - KAHİNLER-YILDIZNAMECİLER
..
  MÜBAREK YERLERİN RESİMLERİ
..
  Hz.HIZIR A.S.
..
  DİYANETİN SORULARA VERDİĞİ CEVAPLAR
..
  YAŞAR HOCA İLE ROPORTAJ
..
  OKUMA USULÜ TEDAVİDEN ÜCRET ALINIRMI
..
  DİN MANEVİYAT VE PSİKİYATRİ
..
  BÜYÜK GÜNAHLAR VE ŞİRK
..
  PSİKOLOJİ VE MANEVİYAT
..
  TASAVVUF VE PSİKOTERAPİ
..
  KÂFİRLİK NEDİR VE MÜSLÜMANLIK NEDİR?
..
  www.ruyalarve.biz.com BAK RÜYANA ÖĞREN
..
  MUSKACI CİNCİ BÜYÜCÜ HOCALAR
..
  MAZERET YOK İYİ OKUYUN
  .
  Ana Sayfa   Önsöz   Hakkımızda   Linkler   Ziyaretci Defteri  İletişim
.

 HAVASS İLMİ

.

 

HAVAS İLMİ

Havas ilmi Kur’an ilimlerinin en bereketlilerindendir.
Bu uçsuz bucaksız bir Okyanusu andıran muazzam ilmin konusu, Kur’an’ı Azıymüşşandaki Sure’i şerife ve Ayet’i kerimelerin özellik ve etkileri, Allah’u Teala’nın güzel isimlerinin zikrolunmasındaki, bazı Azimet, Vird ve Duaların kıraatinde oluşan faydaları açıklamaktır.


Yine Vefk, Hatem ve muhtelif geometrik şekillerden meydana gelmiş Tılsımlar Havas ilminin alanına girmektedir.
Havas ilmi Sahabe ve Tabiin döneminden beri İslam toplumunda büyük itibar görmüş, İslam büyükleri bu ilme gereken önemi vermiş ve bu sahada sayısız kıymetli eserler kaleme almışlardır. Bu ilme dair ilk kitap te’lif eden kişinin Hz. Ali(k.v) olduğu nakledilmektedir. O’nun Celcelutiyye adlı ünlü kasidesi içinde binlerce faydayı barındırıyor olması yanında ümmet içinde Havassa dair yazılan ilk eserdir. Yine Tabiin ulemasından Kelbi Hz. Havasla uğraşan büyükler arasında adı ilk akla gelenlerdendir.
Müslüman halkın maddi-manevi dertlerine çare olan bu mubarek ilim sonraki yüzyıllarda büyük gelişme göstermiş, usul ve kaideleri oluşturulmuş ve dalları tedvin edilmiştir. Bugün Dünya kütüphanelerini dolduran çoğu elyazması ve nadir binlerce eser, bu sözümüzün en bariz şahididir.


Özellikle İmam’ı Muhammed Ğazali, İmam’ı Ahmed Buni ve İmam’ı Abdullah Yafii gibi büyük alimler ve Şeyh’i Ekber Muhyiddin ibni Arabi Hz. Gibi sufiler bu sahaya eğilmiş, Havas ilmi taliblerinin gönüllerini tenvir etmişlerdir. Osmanlı döneminde diğer tüm ulum’i islamiyye gibi Havas ilmide revaçtaydı. Bu dönemde yaşayan Havas ulemasına örnek olarak Firdevsi, Hikmet baba, Şah simavi, Muhammed Reşid el Gürci el Hanefi, Muhammed Riza ve Ebubekir Nusret efendi sayılabilir.
Osmanlının son döneminde yaşamış olan Seyyid Süleyman Hüseyni’nin derlediği Kenzü’l Havas adlı eser Bu ilimle uğraşanların ilk başvuru kaynağı durumundadır.


Son olarak ifade edelimki Havas ilmi diğerleri gibi ulum’i Kur’aniyedendir. Bu ilmin uleması Allah ve Resulü(s.a.v) nün rizasına sarılmış, Kur’an ve sünnet dairesinden dışarı çıkmamışlardır. Zaten çoğu Mutasavvıf, Hadis ve Fıkıh alimidirler. Örnek olarak İbni’l Hacc Tilmisani’l Mağribi Hz. Anılabilir. Bu mubarek zat Maliki mezhebi Fakih ve Muhaddislerinden olması yanında Evliyaullahın büyüklerindendir. Şümusü’l Envar adlı eseri pek kıymetli bir cevherdir. Yine bu meyanda büyük Muhaddis, Camiu’l Fevaid adlı 15 Hadis kaynağını bünyesinde barındıran eserin müellifi İmam Muhammed b. Süleyman Rudani hazretlerini zikretmeden geçemeyeceğiz. Bu büyük alimin Nucum, Vefklar, Remil ve Havassa olan vukufiyetini biyografisini derleyen müdekkikler bildirmişlerdir.

Sözün özü bu ilim Evliyaullahın mesleği, büyüklerin izahatlarıdır. Kaynağı Salih ve Veli zatların tavsiye ve tecrübeleridir. Bu hususlara işaret eden Hadis’i şerifler ve Sahabeden, Tabiinden, Seleften yapılan gelen rivayetler bile vardır.
Havassa aşina olan kişiler yüzyıllardır mezkur reçete ve tavsiyeleri kullanarak Müslümanların imdatına yetişmiş, maddi-manevi sıkıntı ve problemlerine derman olmuşlardır. Tıbbın tedavi edemediği çeşitli hastalıkları Lutf’u İlahi ile şifayab etmiş, dargınları barıştırmış, Cinlere ve Büyüye maruz kalanları Allahımızın inayetiyle kurtarmışlardır ve kurtarmaktadırlar.
Yasin Enes Hoca bazı şarlatanlar gibi kendisinin yüzyılın Medyumu olduğunu, gizli güçleri bulunduğunu asla iddia etmemektedir. Sıradan bir Müslüman olduğunu fakat İslam alimlerinin Havassa dair yazdığı pek çok eseri mütaala ederek o mubarek eserlerden denizden bir damla misali öğrendiği bilgi kırıntıları ile halkımıza yardımcı olmağa çalıştığını belirtmektedir.

.
       

DUYURULAR

.

VAKİT

.
             DESTEK

     
 
.


NAMAZ VAKİTLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığından Alınan İl İl Namaz Vakitleri

.


HAVA DURUMU

Ankara
İstanbul

 

.
.
      E-MAİL LİSTESİ
 

.
 
.

. ARAMA

www Site İçi

.

HABERLER


 

.

Ana Sayfa        Önsöz       Hakkımızda      Linkler      İletişim

Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle

Web Sitemizin Tüm Hakları Web Sitesi Sahibine Aittir. İzinsiz Kopyalanamaz ve Kaynak Görüntüleyerek alınamaz!.               Tasarım ve Kodlama  Powered By: Fullaspsite